Producenci
Promocje
Listwa sufitowa Mardom Decor MDB106
Listwa sufitowa Mardom Decor MDB106

88,64 zł

Cena regularna: 94,30 zł

Najniższa cena: 84,87 zł
szt.
Listwa oświetleniowa Mardom Decor QL002
Listwa oświetleniowa Mardom Decor QL002

200,14 zł

Cena regularna: 212,92 zł

Najniższa cena: 191,63 zł
szt.
Listwa sufitowa oświetleniowa Mardom Decor QL001
Listwa sufitowa oświetleniowa Mardom Decor QL001

270,37 zł

Cena regularna: 287,63 zł

Najniższa cena: 258,87 zł
szt.
Listwa ścienna Mardom Decor MD031
Listwa ścienna Mardom Decor MD031

35,18 zł

Cena regularna: 37,43 zł

Najniższa cena: 33,69 zł
szt.
Listwa ścienna Mardom Decor MDC258
Listwa ścienna Mardom Decor MDC258

73,49 zł

Cena regularna: 78,18 zł

Najniższa cena: 70,36 zł
szt.
Listwa ścienna Mardom Decor MDC255
Listwa ścienna Mardom Decor MDC255

67,61 zł

Cena regularna: 71,93 zł

Najniższa cena: 64,74 zł
szt.
Listwa ścienna Mardom Decor MDC252
Listwa ścienna Mardom Decor MDC252

75,41 zł

Cena regularna: 80,22 zł

Najniższa cena: 72,20 zł
szt.
Listwa ścienna Mardom Decor MDC250
Listwa ścienna Mardom Decor MDC250

108,08 zł

Cena regularna: 114,98 zł

Najniższa cena: 103,48 zł
szt.
Listwa ścienna Mardom Decor MDC239
Listwa ścienna Mardom Decor MDC239

82,79 zł

Cena regularna: 88,07 zł

Najniższa cena: 79,26 zł
szt.
Listwa ścienna Mardom Decor MDC236
Listwa ścienna Mardom Decor MDC236

139,15 zł

Cena regularna: 148,03 zł

Najniższa cena: 133,23 zł
szt.
Listwa ścienna Mardom Decor MDC217
Listwa ścienna Mardom Decor MDC217

77,57 zł

Cena regularna: 82,52 zł

Najniższa cena: 74,27 zł
szt.
Listwa ścienna elastyczna Mardom Decor MDD414F
Listwa ścienna elastyczna Mardom Decor MDD414F

211,78 zł

Cena regularna: 225,30 zł

Najniższa cena: 202,77 zł
szt.
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego 

 

§ 1 - POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy VERHOME.pl zwany dalej Sklepem prowadzony jest przez firmę: AJS Sp. z.o.o. ul. Łukowska 20B, 54-102 Wrocław NIP 8943162424, REGON 387840013 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000876952, o kapitale zakładowym 10.000 złotych.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania transakcji w Sklepie.
 3. Kwestie nie opisane w Regulaminie definiują przepisy prawa polskiego i unijnego.

§ 2 -DEFINICJE

 1. Sprzedawca - firma AJS Sp. z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Łukowska 20B, kod pocztowy 54-102. wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000876952, o kapitale zakładowym 10.000 złotych., NIP 8943162424, REGON 387840013.
 2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.verhome.pl
 3. Zamawiający - każdy podmiot inicjujący proces zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa którą Zamawiający inicjuje, a następnie zawiera na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oferta składana przez Zamawiającego za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający przesłanie oferty przez Zamawiającego do Sprzedającego, nazywanego dalej Zamówieniem, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie preferowanego sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Zamawiąjącego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Potwierdzenie Zamówienia - przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o zaakceptowaniu oferty Zamawiającego.
 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży i dostarczenia do Klienta Produktu lub Produktów zawarta między Klientem a Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu internetowego, poprzez przesłanie oferty przez Klienta z wykorzystaniem Formularza Zamówień, a następnie przez potwierdzenie przyjęcia oferty przez Sprzedającego, a której warunki określa w części bądź całości niniejszy Regulamin.

§ 3 - KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres Sprzedawcy: Łukowska 20B, 54-102 Wrocław.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: shop@verhome.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 453 680 255
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 98 1090 2516 0000 0001 4741 9832 
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

§ 4 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Prezentowane na stronie produkty i ich opisy oraz informacje o cenie, nie stanowią oferty stanowczej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. 
 4. Produkty sprzedawane w Sklepie są nowe, chyba, że w informacji na stronie i potwierdzeniu zamówienia wyraźnie zaznaczono inaczej.
 5. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o którym Klient jest informowany na stronach Sklepu (w zakładce Koszty Dostawy) oraz w trakcie składania Zamówienia przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

§ 5 - ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamawiający wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych Produktów przez wypełnienie Formularza Zamówienia i zaakceptowanie Regulaminu sklepu internetowego, który stanowi integralną część Umowy Sprzedaży.
 2. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca prześle za pomocą poczty elektronicznej Potwierdzenie Zamówienia, które zawiera informacje o zamówionych Produktach, kosztach dostawy i wybranej przez Zamawiającego formie płatności nie później niż w przeciągu 48 godzin.
 3. Potwierdzenie Zamówienia zawiera potwierdzenie najważniejszych elementów Zamówienia i warunków sprzedaży.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Zamawiającego Potwierdzenia Zamówienia zgodnie z § 5 pkt. 2 i pkt. 3, co zobowiązuje Zamawiającego do opłacenia Zamówienia, a Sprzedającego do dostarczenia zakupionych Produktów na wskazany w Zamówieniu adres Zamawiającego.
 5. Opłacenie zamówienia przez Zamawiającego przed zawarciem umowy jest dobrowolne.
 6. W przypadku odrzucenia Zamówienia przez Sprzedawcę z jakichkolwiek przyczyn, Sprzedawca zwróci wpłaconą przez Zamawiającego kwotę w całości, niezwłocznie, jednak nie później niż w przeciągu 7 dni roboczych. 
 7. Sprzedający zobowiązuje się wysłać towar na adres Zamawiającego w terminie wskazanym na karcie Produktu. W przypadku zamówienia produktów o różnym terminie wysyłki, Zamówienie zostanie wysłane zgodnie z najdłuższym terminem wysyłki. 
 8. Termin wysyłki liczony jest od dnia, w którym płatność za Zamówienie zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Sprzedającego. W przypadku płatności przelewem należy dodać czas realizacji przez bank przelewu do czasu wysyłki.
 9. Czas dostawy to czas wysyłki zamówionych Produktów plus czas potrzebny zewnętrznej firmie kurierskiej na dostawę. Zazwyczaj czas dostawy wynosi 3 dni robocze, ale może się wydłuż ze względu na sytuacje losowe niezależne od Sprzedającego.
 10. Sprzedający na bieżąco będzie informował Zamawiającego o kolejnych etapach realizacji Zamówienia.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

§ 6 - SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedający umożliwia opłacenie zamówień w Sklepie w następujący spoósb:
  1. Przelew bankowy na rachunek Sprzedającego
  2. Płatności elektroniczne w formie przelewu internetowego w systemie zewnętrznym Autopay S.A.
  3. Płatności elekteonicze z wykorzystaniem karty płatniczej w systemie zewnętrznym Autopay S.A. Obsługiwane karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  4. Płatności elektorniczne za pomocą usługi BLIK (dostępność zależna od banku prowadzącego rachunek Klienta) 
 2. W przypadku płatności na rachunek bankowy, Zamawiający zobowiązuje się do opłacenia zamówienia przelewem po jego złożeniu w przeciągu 3 dni roboczych. Brak płatności oznacza anulowanie Zamówienia, a tym samym anulowanie Umowy Sprzedaży o czym Sprzedający poinformuje Zamawiającego na wskazany adres email.
 3. W przypadku wyboru płatności elektronicznych, Sklep przekieruje Zamawiającego do strony płatności zaraz po złożeniu Zamówienia, gdzie w oprogramowaniu zewnętrznej firmy Zamawiający dokona płatności wybraną metodą.
 4. Płatności elektroniczne dostarczane poprzez aplikację Shoper Płatności pozwalają na opłacenie zamówienia: szybkim przelewem internetowym, kartą płatniczą, kartą kredytową lub BLIK. Wybór konkretnej formy pozostaje w gestii Zamawiającego.
 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 7 - DOSTAWA

 1. Dostawa towarów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 2. Dostawa odbywa się wyłącznie poprzez przesyłki kurierskie z dostawą na adres wsakazany przez zamawiającego.
 3. Zamówiony Produkty mogą być dostarczone tylko poprzez zewnętrzną firmę kurierską. Dostawy realizuje forma DPD.
 4. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający.
 5. Koszt dostawy jest podany na stronie Sklepu, w zakładce Dostawa oraz w podsumowaniu każdego Zamówienia, przed jego zaakceptowaniem przez Zamawiającego.
 6. Na termin dostawy składa się czas wysyłki zamówionych Produktów i czas zadeklarowany przez dostawcę (firmę kurierską):
  1. Czas wysyłki podany jest na kartach produktów. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach wysyłki, czas wysyłki Zamówienia jest równy czasowi wysyłki Produktu o najdłuższym terminie wysyłki.
  2. Czas dostawy zdeklarowany przez dostawcę - maksymalnie 5 dni roboczych, zazwyczaj 1-2 dni robocze.
  3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§ 8 - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zamawiający będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionych Produktów
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie musi zawierać dane Zamawiającego oraz numer Zamówienia, w celu poprawnego zidentyfikowania oraz informacje czy Zamawiający odstępuje od zakupu wszystkich Produktów czy części zamówionych Produktów.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy (shop@verhome.pl).
 6. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu odstąpienia od umowy prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. Konsument zobowiązany jest odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  3. Zwracany Produkt nie może nosić śladów użytkowania, w tym w szczególności nie może być przycięty na wymiar i/lub przyklejony.
  4. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu, na wskazany przez Sprzedawcę adres. 
  5. Sprzedawca zwróci niezwłocznie Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających ze zwrotu towaru (patrz pkt. 7.4) w terminie do 14 dni
  6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami z zastrześeniem cześć VII pkt 7 podpunkt 7.
  7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w przypadku gdy dostarczony Produkt nosi znamiona użycia, został zamontowany lub docięty na wymiar na potrzeby montażu. 
 9. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientom, którzy są przedsiębiorcami i kupują towar na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

§ 9 - REKLAMACJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, numer zamówienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Szczegółowe instrukcje co do procesu reklamacji, w tym zwrotu lub wymiany reklamowanych produktów Sprzedawca prześle drogą elektroniczną lub listowną Klientowi po przyjęciu reklamacji.

§ 10 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w momencie publikacji na stronie internetowej sklepu i dotyczą tylko zamówień dokonanych po dacie dokonania  zmiany, chyba że są one korzystne dla Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 5. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności z przepisami prawa lub niejasności zapisów niniejszego Regulaminu, w ich miejsce stosuje się przepisy prawa polskiego i/lub unijnego.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 7. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 8. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl